Nyheder

Posted 11 juni 2019 by
  

 Sæson 2019 

 

Husk medlemsmøde 7. juli kl. 10.

Indkaldelse til ordinært medlemsmødei Tisvilde Tennis søndag 7. juli 2019 kl. 10

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

  2. Formandens beretning

  3. Kassereren gennemgår regnskabet for seneste regnskabsår, budget for indeværende regnskabsår og budget for næste år samt forslag til kontingent for næste år.

  4. Valg af udvalgsmedlemmer.
  Ilse Johannesen, Ellen Åndahl, Nils Engberg og Michaela Rosendal er på valg. Alle modtager genvalg undtagen Michaela.

  5. Valg af suppleanter til udvalget. Bente Lerner modtager genvalg, det gør Tine M. Kristiansen ikke.6. Indkomne forslag.

  7. Eventuelt

  Regnskab 2018 + budget 2019 udkast 

 

 

 Træner Anna koordinerer klubbens øvrige trænere.

Juniorcamp ligger i år i uge 27, altså fra 1. til og med 5. juli.

 I juni ligger juniortræningen på lørdage kl. 13-15 og seniortræningen kl. 15-17. I juli og lidt ind i august ændres ugedagen til onsdag, så juniortræningen er kl. 16-18 og seniortræning kl. 18-20. I ugen med juniorcamp er der ingen juniortræning.

 

Husk klubturneringen 25. – 28. juli og 1. – 3. august og klubfest 3. august.

Følg også vores opdateringer  på facebook og instagram