Historie

Posted 6 juni 2019 by

Glimt af Tisvilde Tennis Klub’s historie

Finn Suenson.

TTK er vokset ud af den gamle Tisvildeleje Gymnastik Forening. Fodbold, gymnastik, badminton og lidt skydning var de oprindelige idrætsgrene. Der lå også  en tennisbane nær ved fodboldanlægget, som interesserede kunne leje med fast spilletid hver uge.

I 1985 indså en lille gruppe tennisaktive, at tiden var moden til at oprette en egentlig afdeling. De gamle tisvildere Christian Friis og Inge Læbo tog initiativet med hende som den første formand. Tidspunktet var rigtigt valgt, for allerede efter et par år var der behov for mere baneplads. Der blev ret hurtigt enighed mellem de ”gamle” TGF´ere og tennisfolket om at flytte tennisaktiviteter væk fra det gamle anlæg med fodbold og idrætshus til idrætsanlægget ved Godhavn Station. Her lå nogle store fodboldbaner, der ikke blev anvendt ret meget, og her lå et fortrinligt hus, man kunne dele med den lokale orienteringsklub.

Huset fik navnet Godhavnhuset og efter en hel del seje forhandlinger med naboen Sankt Helene Centeret, TGF og Helsinge kommune kom der gang i banebyggeriet. I løbet af få år steg medlemstallet fra ca. 80 til 350. Aktivitetsniveauet voksede.

Klubben tilmeldte sig SLTUs holdturnering med både junior-, senior og old-boys hold. Hver uge fik sine Åben Bane og, Grill-Tennis arrangementer. Juniortræningen blev organiseret både med rigtigt mange deltagere.

Lige fra begyndelsen har sæsonens absolutte kulmination været klubturneringen med afsluttende klubfest. Turneringen afvikledes som nu over 3 weekender fra slut juli til begyndelsen af august. Der var liv både på alle baner og udenfor sad familier og tenniskammerater og fulgte de mere end 100 kampe fordelt på mere end 20forskellige rækker og alderklasser op til 70+. Sandwichfade og fadølsanlæg sørgede for at spillere og tilskuere kunne opretholde livet og holde stemningen. Finaler lørdag og om aftenen var der fest med præmieoverrækkelse, middag, og hvad der ellers hører med til en fest.

I løbet af få år var tennisafdelingen blevet TGFs største afdeling, og tennisfolket fandt det naturligt, at man varetog sin egen økonomi. Efter endnu en gang seje forhandlinger faldt det på plads, og siden har TTK selv været ansvarlig for  finansiering af nyanlæg og betaling af den løbende drift. Heldigvis med årene i et bedre og bedre samarbejde med TGF, Støtteforeningen Idrættens Venner og Sankt Helene Centeret og kommunen?

Den grimme ælling har med årene udviklet sig til en smuk svane, der har fundet sig sin plads i flokken. I gennem de senere år har mange klubber døjet med stærkt faldende medlemstal, men TTK har været i stand til at fastholde en stille og rolig vækst i en klub, hvor ca. 2/3 af medlemmerne er sommerhusbeboere og den sidste 1/3 fastboende tisvildere. Denne blanding af tilsyneladende forskellige kulturer er helt problemløs. Venskaber, spilleaftaler osv. opstår helt på tværs af, hvor man har sin folkeregisteradresse.

I sæson 2010 har bestyrelsen taget en række gode initiativer. I erkendelse af, at TTK har rigtigt mange ældre medlemmer, har man arrangeret Åben Bane og double- arrangementer mandag og onsdag formiddage. I 2011 er  Center Corner  udvidet med plads til ca. 25 mennesker og i 2018/19 blev Center Corner frisket op med nye møbler og maling.

Andre forbedringer er kommet til. I 2016 blev et digitalt banebookingsystem installeret og i 2017/18 blev anlægget udvidet med endnu en bane, den tidligere Skt Helene bane. Endelig i 2019 blev det vedtaget at bygge en padelbane. Padel blev også indføjet i klubbens vedtægter. Banegravearbejdet blev begyndt lidt inde i juni og forventes at være afsluttet på 3 – 4 uger.

TTK kan byde sine medlemmer velkomne med et velholdt anlæg, der ligger smukt omkranset af træer, grønne plæner og med velholdte buske og blomster til daglig glæde. Ultimo 2018 er medlemsantallet 630 aktive medlemmer .