Referat af den ekstrordinære generalforsamling 20. april 2019

Posted 31 maj 2019 by

Referat af ekstraordinært medlemsmøde i Tisvilde Tennis lørdag 20.april 2019 kl. 9

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Orientering om padelprojektet

    Præsentation af padel Præsentation af byggeprojektet Finansieringsplan for projektet

  3. Godkendelse af forslag ti vedtægtsændring
    Tilføjelse til formålsparagraffen, se medfølgende forslag:

Tisvilde Tennis er en afdeling under Tisvildeleje Gymnastikforening – TGF – og dens virke falder indenfor rammerne af TGF’s vedtægter. Formålet for Tisvilde Tennis er at skabe de bedst mulige betingelser for tennis og padel i området.
Ad 1
Jan Markussen blev valgt som dirigent og Michaela Rosendal som referent.

Ad 2

Ad 2
Formand Ilse Johannesen beskrev årsagen til forslaget om at inddrage padel som en ny boldspils tilbud i Tisvilde Tennis.
Klubben har manglet baner og ved at anlægge en padelbane vil et ønske om at få fat i den yngre generation måske blive indfriet. Padel er mellemting mellem squash og tennis. Det er nemt at lære også for folk uden ketchererfaring. Padel er en sjov sport for alle aldre og det er en social sportsgren som både kan spilles af 2 og 4 personer. Med en padelbane er det muligt at spille hele året.

I Gribskov kommune er der ca 3.500 folkeskolebørn, der er 7 skoler og 2 efterskoler. Ikke mange af eleverne spiller tennis.

Skt. Helene Centret har sagt ja til, at en del af fodboldbanen inddrages til en padelbane, Gribskov kommune har ligeledes givet officiel byggetilladelse.
Der er fundet en leverandør nemlig HP Tennisanlæg A/S, som også anlægger padelbaner.

Padel vil ikke være nogen belastning for drift af tennisbanerne. Det skal koste kr. 300 for ar spille padel. Der er etableret en pay and play ordning og Head Tennis vil sponsere padeludstyr. Der spilles med særlige ketchere og bolde.
Flere af udvalgsmedlemmerne har været på introduktionskurser og træner Niklas Nilsson har været på padeltrænerkursus.

Morten Hedegaard fra Dansk Tennis Forbund(DTF) var indbudt for at fortælle om sporten. Han har i to år været tilknyttet DTF som konsulent og har besøgt ca. 40 tennisklubber med padelintroduktion og afholdt træningskurser.

Han fortalte, at interessen for padel er stor, i Silkeborg findes nu 2 indendørs padelbaner og Silkeborg Padel virker nu som en slags dynamo for området. Både i Jyllinge Tennisklub og Tåsinge Tennislub er der padelbaner og interessen for sporten rundt i landet er stigende. I Spanien er padel er den næststørste sportsgren næst efter fodbold.

Der var spørgsmål om padelspil har ført til tennisspil. Det kunne ikke dokumenteres endnu.

Kasserer Peter Højslev Petersen gennemgik økonomien for etablering af padel.
Der var omdelt oversigter over såvel investering som indtægtsforudsætninger for padelbane og – spil. Etablering af en bane vil beløbe sig med anlæg, strøm, skabe og nøgleboks samt it-system til kr. 514.375. Det planlægges dækket af penge dels fra DTF/DGI foreningspulje, et DIT lån, fra Gribskov Kommune, Musik i Lejet samt forskellige former for egenfinansiering

Der var flere spørgsmål, dels om man kunne kun være padelmedlem, hertil var svaret nej, dels om udstyr, det stille til rådighed.

Ad 3
Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget.

Mødet sluttede kl. ca. 10.30 i god ro og orden.